Previsión cruceros

 

Diciembre 201

 

01/12/2017

de 08:00 a 18:00
costa favolosa Costa Favolosa
3.780
pasajeros

02/12/2017

de 07:00 a 23:00
horizon Horizon
1.828
pasajeros

02/12/2017

de 05:00 a 22:00
AIDAprima AIDAprima
3.300
pasajeros

02/12/2017

de 08:00 a 22:00
thomson dream
Thomson
Dream
1.506
pasajeros

02/12/2017

de 09:00 a 16:00
berlin
Berlin
412
pasajeros

03/12/2017

de 05:00 a 22:30
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4
2.500
pasajeros

03/12/2017

de 08:00 a 18:00
ventura Ventura
3.574
pasajeros

03/12/2017

de 05:00 a 22:00
aidasol bueno AIDAsol
2.176
pasajeros

04/12/2017

de 05:00 a 22:00
AIDAvita AIDAvita
1.266
pasajeros

04-5/12/2017

de 08:00 a 23:30
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros

05/12/2017

de 08:00 a 18:00
sea cloud ii Sea Cloud II
94
pasajeros

07/12/2017

de 07:00 a 23:00
 
Amadea Amadea 
624
pasajeros
 

07/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
aidablu AIDAblu 
2.176
pasajeros
 

08/12/2017

de 08:00 a 18:00
 
norwegian spirit
Norwegian
Spirit 
2.475
pasajeros
 

09/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima AIDAprima 
3.300
pasajeros
 

09/12/2017

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

09/12/2017

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

10/12/2017

de 05:00 a 22:30
 
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

10/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
aidasol bueno AIDAsol 
2.176
pasajeros
 

11-12/12/2017

de 08:00 a 23:30
 
ocean majesty Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

15/12/2017

de 08:00 a 18:00
 
saga sapphire Saga Sapphire
1.158
pasajeros
 

16/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima AIDAprima  
3.300
pasajeros
 

16/12/2017

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

16/12/2017

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

17/12/2017

de 05:00 a 22:30
 
Mein Schiff 4  Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

17/12/2017

de 08:00 a 18:00
norwegian spirit
Norwegian
Spirit 
2.475
pasajeros

17/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
aidasol bueno  AIDAsol 
2.171
pasajeros
 

18/12/2017

de 08:00 a 17:00
 
queen elizabeth2  Queen Elisabeth 
2.092
pasajeros
 

18/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
AIDAvita  AIDAvita 
1.266
pasajeros
 

18-19/12/2017

de 16:00 a 23:30
 
ocean majesty  Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

20/12/2017

de 07:00 a 23:00
 
horizon  Horizon 
1.828
pasajeros
 

23/12/2017

de 08:00 a 22:00
 
oceana  Oceana
2.016
pasajeros
 

23/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima  AIDAprima  
3.300
pasajeros
 

23/12/2017

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream 
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

25-26/12/2017

de 12:00 a 23:30
 
ocean majesty  Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

27/12/2017

de 05:00 a 22:00
 
Mein Schiff 4  Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

27/12/2017

de 05:00 a 22:00
aidasol bueno AIDAsol
2.176
pasajeros

27/12/2017

de 08:00 a 23:00
balmoral Balmoral
1.397
pasajeros

27/12/2017

de 07:00 a 23:00
sovereign Sovereign
2.733
pasajeros

28/12/2017

de 06:00 a 22:00
queen elizabeth2 Queen Elisabeth
2.092
pasajeros

28/12/2017

de 08:00 a 18:00
ventura Ventura
3.574
pasajeros

28/12/2017

de 05:00 a 22:00
aidablu AIDAblu
2.176
pasajeros

29/12/2017

de 08:00 a 18:00
norwegian spirit
Norwegian
Spirit 
2.475
pasajeros

29/12/2017

de 08:00 a 18:00
oriana
Norwegian
Spirit
1.928
pasajeros

30/12/2017

de 05:00 a 22:00
AIDAprima
AIDAprima
3.300
pasajeros

30/12/2017

de 08:00 a 22:00
thomson dream
Thomson
Dream
1.506
pasajeros

30/12/2017

de 07:00 a 14:00
Columbus
Colombus
1.578
pasajeros

31/12/2017

de 08:00 a 23:00
magellan Magellan
1.250
pasajeros

 

 

Enero 2018

 

1-2/01/2018

de 08:00 a 23:30
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros

02/01/2018

de 05:00 a 22:00
AIDAvita AIDAvita
1.266
pasajeros

03/01/2018

de 07:00 a 23:00
horizon Horizon
1.828
pasajeros

06/01/2018

de 05:00 a 22:00
AIDAprima AIDAprima
3.300
pasajeros

06/01/2018

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

07/01/2018

de 05:00 a 22:30
 
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

07/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
aidasol bueno AIDAsol 
2.176
pasajeros
 

07/01/2018

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

08/01/2018

de 08:00 a 18:00
 
norwegian spirit
Norwegian
Spirit
 
2.475
pasajeros
 

08-9/01/2018

de 08:00 a 23:30
 
ocean majesty Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

13/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima AIDAprima 
3.300
pasajeros
 

13/01/2018

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

13/01/2018

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

14/01/2018

de 05:00 a 23:30
 
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

14/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
aidasol bueno AIDAsol 
2.176
pasajeros
 

14/01/2018

de 08:00 a 18:00
 
balmoral Balmoral 
1.397
pasajeros
 

15/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
AIDAvita AIDAvita 
1.266
pasajeros
 

15-16/01/2018

de 16:00 a 23:30
 
ocean majesty Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

18/01/2018

de 08:00 a 18:00
 
norwegian spirit
Norwegian
Spirit
 
2.475
pasajeros
 

18/01/2018

de 08:00 a 22:00
 
aidablu AIDAblu 
2.176
pasajeros
 

20/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima AIDAprima 
3.300
pasajeros
 

20/01/2018

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

20/01/2018

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

21/01/2018

de 05:00 a 22:30
 
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4 
2.500
pasajeros
 

21/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
aidasol bueno AIDAsol 
2.176
pasajeros
 

22-23/01/2018

de 12:00 a 23:30
 
ocean majesty Ocean Majesty 
535
pasajeros
 

27/01/2018

de 05:00 a 22:00
 
AIDAprima AIDAprima 
3.300
pasajeros
 

27/01/2018

de 07:00 a 23:00
 
horizon Horizon 
1.828
pasajeros
 

27/01/2018

de 08:00 a 23:00
 
thomson dream
Thomson
Dream
 
1.506
pasajeros
 

28/01/2018

de 05:00 a 22:30
Mein Schiff 4 Mein Schiff 4
2.500
pasajeros

28/01/2018

de 08:00 a 18:00
norwegian spirit
Norwegian
Spirit
2.475
pasajeros

28/01/2018

de 05:00 a 22:00
aidasol bueno AIDAsol
2.176
pasajeros

29/01/2018

de 05:00 a 22:00
AIDAvita AIDAvita
1.266
pasajeros

29-30/01/2018

de 09:00 a 23:30
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES DE LA ZONA MESA Y LÓPEZ

Calle Galicia 25 - 7º E - 35006 - Las Palmas de G.C. - Tf. 928 297 083 - G35388438

Copyright@ 2013 mesaylopez.net       Aviso Legal